Regulamin turnieju Battlefield 1 –  „Road To Championship”

1. Postanowienia ogólne

1.11. Organizatorem Turnieju ROAD TO CHAMPIONSHIP jest REDEFINED S.C. z siedzibą w Poznań o numerze NIP 7831786662, o numerze REGON  381051255  zwanego dalej „Organizatorem”,

1.12. Zawodnikiem jest każda osoba zgłoszona w drużynie podczas procesu rejestracji. Zawodnik  może reprezentować tylko jedną drużynę.

1.13. Uczestnikiem Turnieju ROAD TO CHAMPIONSHIP jest drużyna upoważniona do rywalizacji w turnieju. Upoważnienie do uczestnictwa w turnieju zyskuje się poprzez opłacenie opłaty rejestracyjnej [(wpisowego) jeżeli występuje] do turnieju, bądź poprzez otrzymanie bezpośredniego zaproszenia do turnieju przez Organizatora rozgrywek. Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

1.14. Drużyna to zespół zgłoszony do rozgrywek po wcześniejszym opłaceniu opłaty rejestracyjnej [(wpisowego) jeżeli występuje]. Zespół musi składać się z minimum 5, a maksymalnie 7 zawodników. Ewentualne zmiany składu podstawowego mogą być dokonane tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od Organizatora.

1.15. Kapitanem drużyny jest osoba, która odpowiada za kontakt z administracją oraz jest odpowiedzialna za dokonanie opłaty rejestracyjnej [(wpisowego) jeżeli występuje]. Kapitan drużyny ma obowiązek podania danych osobowych (imię, nazwisko, GamerTag) każdego z graczy zgłoszonych do turnieju.

1.16. Do turnieju organizowanego przez REDEFINED S.C. może się zgłosić każdy pluton z terenu Europy (w przypadku plutonów spoza Polski, wymagany język angielski do komunikacji).

1.17. Zgłoszenie się drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulamiu.

1.18. Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia poprawek w regulaminie w dowolnym czasie.

1.19 Organizator i koordynatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sytuacjach spornych.

2. Nagrody

2.1. Nagrodą w turnieju są medale.

2.11.  Nagrody są przewidziane dla trzech plutonów, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w turnieju.

2.12. Nagrody są wysyłane do kapitana drużyny.

2.13. Nagrody są wysyłane na terenie Unii Europejskiej

3. Rozgrywka

3.11. Mecze są rozgrywane na serwerach wskazanych przez organizatora turnieju.

3.12. Terminarz meczy jest ustalany z góry.

3.13. Drużyny są zobowiązane do zgłoszenia wybranej przez siebie mapy najpóźniej do 24 godzin przed meczem za pomocą prywatnej wiadomości wysłanej na fanpage organizatora (www.facebook.com/redefinedpolska). Jeżeli w ustalonym czasie nie zostaną zgłoszone mapy, organizator turnieju sam je wyznaczy z listy map z wersji podstawowej.

3.14. Mecz jest rozgrywany na dwóch mapach po dwie rundy każda. Za każdą wygraną rundę drużyna otrzymuje jeden punkt.

3.15. Do tabeli wpisujemy ilość rozegranych meczy, ilość punktów zdobytych w każdym meczu oraz liczbę ticketów.

3.16. Walka o puchar w turnieju, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, może być podzielony na system grupowy a później pucharowy, system pucharowy lub ewentualnie jedna grupa gdzie każdy gra z każdym.

3.17. W przypadku gdy jeden z plutonów zrezygnuje z udziału w turnieju, wszystkie mecze związane z tym plutonem są traktowane jako walkower, który wygląda w następujący sposób, drużyna przeciwna wygrywa cały mecz i wszystkie mapy w stosunku 100-0.

3.18. Mecz można rozpocząć nie wcześniej niż o wyznaczonym czasie. Drużyny mogą wejść na serwer 15 minut przed wyznaczoną godziną rozgrywania meczu. Drużyny dopuszczają spóźnienie na mecz do 10 minut. Po tym czasie drużyna, która nie jest w komplecie na serwerze oddaje mecz walkowerem. Jeśli któraś z drużyn ma 4 zamiast 5 graczy, ale i tak planuje rozegrać mecz to jest to możliwe pod warunkiem poinformowania wcześniej organizatora tak aby obserwator mógł na rozpoczęcie każdej rundy wejść na serwer celem wystartowania rundy.

3.19. Opuszczenie serwera przez zawodników, które nie zostało uzgodnione z organizatorem meczu będzie traktowane jako walkower. Jeśli na serwerze pojawiają się problemy techniczne uniemożliwiające rozgrywkę powinny zostać niezwłocznie zgłoszone organizatorowi.

3.20. W rozgrywkach turnieju przyjmuje się zasady gry oparte na ESB 3331 z kilkoma wyjątkami opisanymi poniżej. Zasady ESB oraz ustawienia serwera są dostępne poniżej.

(Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z zasadami ESB. Zasady te są nadrzędne nad regulaminem turnieju.)

Ograniczenia

Klasy:

Szturmowiec – maksymalnie trzech w drużynie.

Medyk – maksymalnie trzech w drużynie.

Wsparcie – maksymalnie trzech w drużynie.

Zwiadowca-maksymalnie jeden w drużynie.

Bronie:

Wszystkie shotguny

Automatico M1918 – wszystkie warianty

Mondragon-wyborowy

Selbstlader M1916 – wyborowy

Autoloading 8.35 – wyborowy

M1909 Benét-Mercié – soczewka

M1909 Benét-Mercié-dalekiego zasięgu

Lewis Gun – soczewka

BAR M1918 – dalekiego zasięgu

Martini-Henri

Wszystkie bronie „płatne” –  tj. wszystkie które wyszły wraz z dodatkami. (nie dotyczy broni, które doszły wraz z Upadkiem Kolosa).

Granaty:

Gazowy

Lekki przeciwczołgowy

Uderzeniowy

Zapalający

Gadżety:

Granaty przeciwczołgowe – szturmowiec

Dynamit – szturmowiec

Granatnik Karabinowy Frag/HE – medyk

Kusza HE/Frag – wsparcie

Moździerz Air/HE – wsparcie

Ładunek dywersyjny – wsparcie

Wszystkie flary spotujące – zwiadowca

Wszystkie bomby pułapki – zwiadowca

Mapy:

Drabinki są zabronione na wszystkich mapach.

Zabroniony jest centralny dach na mapie Skraj Monarchii.

Dozwolone mapy: Amiens, Las Argoński, Salonowy Blizkrieg, Skraj Monarchii, Monte Grappa, Pustynia Synajska, Blizna Saint Quentin, Suez.

Ustawienia serwera:

Bronie:

Walka wręcz – wyłączone

Strzelba – wyłączone

Broń krótka – włączone

Broń wybuchowa – włączone

LKM – włączone

Pistolety maszynowe – włączone

Karabiny samopowtarzalne – włączone

Karabiny bez samonapinania – włączone

Gadżety klasowe – włączone

standardowe karabiny – wyłączone

Klasy:

Szturmowiec – włączone

Medyk – włączone

Wsparcie – włączone

Zwiadowca – włączone

Klasy elitarne – wyłączone

Pojazdy:

Pojazdy lądowe – wyłączone

Pojazdy latające – wyłączone

Różne:

Kamera zabójcy – wyłączone

HUD – włączone

Ogień bratobójczy – włączone

Regeneracja zdrowia – włączone

Dostrzeganie 3D – wyłączone

Dostrzeganie na minimapie – włączone

Zawsze mgła – wyłączone

Imiona graczy – włączone

3-os. kamera dla pojazdów – włączone

Odr. tylko przy dowódcy – wyłączone

Behemoty – wyłączone

Przeładowanie: pełne mag – wyłączone

Głosowanie na mapę – wyłączone

Niższa min. liczba graczy – wyłączone

Asysta cel.: autorotacja – wyłączone

Asysta cel.: spowolnienie – włączone

Blokada opóźnienia – wyłączone

ZASADY:

Obr. pocisków – 100%

Kupony – 50%

Odrodzenie – 100%

Odradzanie pojazdów – 100%

Limit czasu rund – 0%

3.21. Przy wyżej wymienionych zasad, dany zespół traci punkty (odjęte z rundy, na której nastąpiło przewinienie) zgodnie z następującym schematem.

3.21.1. za każde zabicie niedozwoloną bronią w ciągu jednego meczu drużyna traci 5 ticketów

3.21.2. za każde zabicie niedozwolonym granatem w ciągu jednego meczu drużyna traci 25 ticketów

3.21.3. użycie niedozwolonego gadżetu, złamanie zasad mapy (wejście na drabinę lub zakazany dach) powoduje przegraną danej mapy dla drużyny, w której wystąpiło przewinienie.

3.21.4. złamanie zasad 3331 (maksymalnie 3 medyków, 3 szturmowców, 3 wsparcia, 1 zwiadowca) skutkuje wyzerowaniem ticketów w rundzie, w której nastąpiło przewinienie, a tym samym przegranie jej. Drużyny są zobowiązane do zgłoszenia i udowodnienia złamania zasad.

3.21.5. W przypadku używania niedozwolonej broni lub granatu bez zabicia przeciwnika drużyna otrzymuje upomnienie. Pierwsze upomnienie jest karane odjęciem 10 ticketów, drugie odjęciem 20 ticketów, trzecie odjęciem 40 ticketów, czwarte 80 ticketów, a piąte i każde następne to przegrana runda.