Regulamin Turnieju CS:GO z pulą 240 zł

1. Postanowienia ogólne

1.11. Organizatorem Turnieju „Turniej CS:GO z pulą 240 zł” jest REDEFINED S.C. z siedzibą w Poznań o numerze NIP 7831786662, o numerze REGON  381051255  zwanego dalej „Organizatorem”,

1.12. Zawodnikiem jest każda osoba zgłoszona w drużynie podczas procesu rejestracji. Zawodnik  może reprezentować tylko jedną drużynę.

1.13. Uczestnikiem Turnieju „Turniej CS:GO z pulą 240 zł” jest drużyna upoważniona do rywalizacji w turnieju. Upoważnienie do uczestnictwa w turnieju zyskuje się poprzez opłacenie opłaty rejestracyjnej (wpisowego) do turnieju, bądź poprzez otrzymanie bezpośredniego zaproszenia do turnieju przez Organizatora rozgrywek. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

1.14. Drużyna to zespół zgłoszony do rozgrywek po wcześniejszym opłaceniu opłaty rejestracyjnej (wpisowego). Zespół musi składać się z minimum 5, a maksymalnie 7 zawodników. Ewentualne zmiany składu podstawowego mogą być dokonane tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od Organizatora.

1.15. Kapitanem drużyny jest osoba, która odpowiada za kontakt z administracją oraz jest odpowiedzialna za dokonanie opłaty rejestracyjnej (opłacenie wpisowego). Kapitan drużyny ma obowiązek podania danych osobowych (imię, nazwisko, pseudonim oraz konto Steam) każdego z graczy zgłoszonych do turnieju. Oświadcza także, że wszystkie niepełnoletnie osoby zgłoszone do turnieju posiadają zgodę od stosownego opiekuna prawnego na uczestnictwo w rozgrywkach. 

1.16. Zgłoszenie drużyny do Turnieju „Turniej CS:GO z pulą 240 zł” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny.

1.18. Administratorami rozgrywek są osoby wskazane przez administratora Turnieju „Turniej CS:GO z pulą 240 zł”

Bartek Lubas – bartek.lubas@redefined.com.pl – Koordynator Rozgrywek,

[…]

1.19. Opłata za turniej musi zostać dokonana do momentu wskazanego przez organizatora, lub zamknięcia zapisów na Turniej „Turniej CS:GO z pulą 240 zł”

1.20. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w internecie, dokładniej opisany pod tym łączem

1.21. Zwycięzcą nazywa się drużynę, która zajęła pierwsze miejsce na podstawie drabinki turniejowej, bądź uzyskanej liczby ponktów

2. Nagrody i podatki od nagrody

2.10. Pula nagród przewidziana w turnieju wynosi: 240 zł

1 miejsce – 140 zł

2 miejsce – 60 zł

3 miejsce – 40 zł

2.11. Każda wygrana zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej sumy

2.12. Nagrody są wysyłane do kapitana drużyny

2.13. Po rozpoczęciu turnieju, wpisowe nie podlega zwrotowi,

2.14. Ostateczna pula nagród zostanie podana po zamknięciu zapisów

3. Uczestnicy, zawodnicy, drużyny i rozgrywki

3.11. Uczestnik musi posiadać swoje indywidualne konto gry z zainstalowaną grą Counter-Strike: Global Offensive. Uczestnik może rozgrywać swoje mecze wyłącznie na koncie Steam zgłoszonym do turnieju,

3.12. Zawodnicy podczas spotkań turniejowych zobowiązani są do przestrzegania zasad netykiety. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować eliminacją drużyny ze spotkań, przegraną mapą, rundą lub ostrzeżeniem.

3.13. Gracze mogą rozgrywać swoje spotkania na następujących mapach:

de_cache

de_dust2

de_inferno

de_mirage

de_nuke

de_overpass

de_train

3.14. Zaznacza się także, że zabronione jest posiadane wulgarnych pseudonimów i avatarów, bądź takich które mogą łamać szeroko rozumianą netykietę. Prosi się, aby nazwy gracza i avatary były nieobraźliwe.

3.15. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę od momentu rozpoczęcia do zakończenia turnieju,

3.16. Mecz może rozpocząć się wtedy i tylko wtedy, gdy oba zespoły ogłoszą gotowość do rozpoczęcia spotkania. Termin rozegrania meczu jest ustalany przez Administratora lub Organizatora.

3.17. W przypadku opuszczenia przez gracza serwera, obie drużyny zobowiązane są dokończyć rundę i dopiero wtedy mają możliwośc wstrzymać spotkanie do czasu dołączenia zawodnika, nie dłużej niż 5 minut (raz na mecz dla obu drużyn)

3.18. W systemie BO3 mapy banowane są zasadą ban/pick/ban, czyli najpierw oba zespoły wykluczają po jednej mapie, następnie wybierają po jednej mapie, potem ponownie banują i grają na ostatniej możliwej planszy. W przypadku spotkań BO1 banujemy zasadą ban/ban – ostatnia mapa grana.

3.19. Podczas meczów każda drużyna może skorzystać z dwóch pauz taktycznych na stronę (5-cio minutowych). W sytuacjach specjalnych możliwe jest wzięcie dodatkowej pauzy, bądź tymczasowe zawieszenie meczu, ale taka sytuacja może wystąpić wyłącznie za zgodą Administratora rozgrywek.

3.20. Rozgrywanie meczu z niezgłoszonym zawodnikiem, bez uprzedniego poinformowania Administracji lub Organizatora jest równoznaczne z wykluczeniem z rozgrywek,

3.21. Każdy z graczy musi mieć zainstalowany „EASY Anti-Cheat”, 

3.22. Mecze są rozgrywane na serwerach organizatora,

3.23. Drużyny mają 20 minut na zbanowanie map i stawienie się w lobby gry, po upływie tego czasu, drużyna, która się nie pojawiła w pełnym składzie przegrywa mecz walkower’em,

3.24. Otrzymanie blokady VAC przez jednego zawodnika w trakcie rozgrywek skutkuje zdyskwalifikowaniem całej drużyny,

3.25. Drużyna może zacząć mecz tylko w pełnym składzie, (tj. 5 zawodników),

3.26. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia protestu do Administratora turnieju w czasie trwania spotkania, protesty zgłoszone po spotkaniu nie będą brane pod uwagę,

3.27. Uczestnik nie może odmówić transmisji swoich spotkań, ani wybrać sposobu w jaki będzie on relacjonowany.

3.28. Uczestnik ma prawo poprosić Organizatora o zgodę na transmitowanie przez Użytkownika jego indywidualnych meczów podczas kwalifikacji.